Jednoducho dôležité.

Finančné zúčtovanie

Procesy a fukncie ambee pre prípravu a generovanie podkladov pre vyúčtovanie čínností a zaslanie podkladov pre zdravotné poisťovne.

ambee Kalendáre a plánovanie

Generovanie dávok pre finančné zúčtovanie so zdravotnými poisťovňami sa deje podľa dátových rozhraní publikovaných Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pri zmenách spôsob, obsah a formu aktualizujeme. Na to nemusíte myslieť.

Kapitačná dávka

Bežne známa "kapitačná dávka" má svoj oficiálny kód aj názov: 748n Hlásenie o počte – prírastku – úbytku poistencov u lekára.

Dávku predkladajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci všeobecnú starostlivosť, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore zubné lekárstvo a gynekológia a pôrodníctvo – zdravotnej poisťovni v prípade, ak je tento spôsob zmluvne dohodnutý so zdravotnou poisťovňou.

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti vykazuje údaje o kapitovaných poistencoch elektronickou formou podľa dátového rozhrania. Ide o dávku 748n. Generovanie jej obsahu je závislé od toho, či a ako má poskytovateľ zaevidované dohodody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Chat

Aktualizujte si platnosti dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Vyhnete sa chybným alebo odmietnutým záznamom od zdravotnej poisťovne.
Ambulatná dávka

Ambulatná dávka má tiež svoj oficiálny kód aj názov: 751a Dátové rozhranie - Vykazovanie výkonov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. ambee podporuje generovanie aj týchto dávok.

Dávku predkladajú poskytovatelia všeobecnej ambulantnej starostlivosti (VAS), gynekológovia, u ktorých je dohodnutá platba kapitáciou, zubní lekári, LSPP, záchranná ZS. Poskytovateľ ZS predkladá zdravotnej poisťovni pre každý kód PZS (ambulanciu) a kód lekára jednu dávku za príslušné zúčtovacie obdobie vo faktúre s poskytnutými zdravotnými výkonmi spoločne s pripočítateľnými položkami.

Chat

Šetrite svoj čas. Bodovanie môžete ľahko automatizovať.

Používajte plánovanie a definície služieb. Niektoré veci za vás potom naboduje ambee sám.
O ambee

ambee je moderný ambulantný systém pre všeobecných lekárov aj špecialistov. Vyvíjame ho spolu s lekármi a ich zdravotnými sestrami. Na ich názore záleží, ambee má pomáhať práve im asistovať pri spracovaní dennej agendy. Kedykoľvek a kdekoľvek.

ambee prešiel v roku 2018 overením zhody v Národnom centre zdravotníckych informácií a testovali sme ho na komunikáciu so všetkými zdravotnými poisťovňami. Neustále ho rozvíjame a reagujeme na potreby lekárov či legislatívne zmeny.

Icon For Arrow-up