Rešpektujeme štandardy. Vždy a bez výhrad.

Podmienky používania

Majte prehľad o tom, čo a ako sa v systéme deje. Pozrite si podmienky a pravidlá, ktorých sa držíme.

ambee Security

Tieto podmienky používania platia pre všetky softvérové produktuy a aplikácie z rodiny ambee. Na webovej stránke www.ambee.sk nepoužívame Cookies. Obsahuje informácie, ktoré potrebujú naši súčasní aj noví používatelia našich produktov.

Podmienky používania

Webová stránka www.ambee.sk je oficiálnou stránkou softvérového produktu ambee. Autorom a prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť SPIRE Life Solution, s.r.o.,so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO 50981226, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 121100/B (ďalej len "Spoločnosť"). Obsah stránky chráni zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Spoločnosť vytvorila a zverejnila túto webovú stránku a všetky jej súčasti pre svoje potreby a potreby svojich zákazníkov. Použitie alebo kopírovanie obsahu, obrázkov či inej dokumentácie z tejto stránky je povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Spoločnosti.

"ambee" je ochrannou známkou produktu Spoločnosti.

Celý obsah tejto stránky je publikovaný v stave ako je, bez záruk a garancií, implicitných či explicitných. Spoločnosť nie je zodpovedná za priame alebo nepriame škody spôsobené prístupom k obsahu tejto stránky.

Spoločnosť nezodpovedná za dáta, údaje alebo materiály odoslané na servery spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo použiť takto zaslané dáta tak, ako uzná za vhodné bez prechádzajúceho upozornenie ich odosielateľa alebo majiteľa.

Osobné údaje ako napríklad meno, priezisko, adresa bydliska, email či telefón budú použité v súlade s pravidlami pre ochranu osobných dát. Odoslaním takýchto údajov ne servery Spoločnosti ich odosielateľ potvrdzuje, že na takéto nakladanie s dátami má súhlasy príslušnej osoby alebo že je osobou, ktorej tieto osobné údaje patria. Tieto údaje použije Spoločnosť iba na prípadné kontaktovanie a komunikáciu s existujúcim alebo budúcim klientom.

Ochrana osobných údajov

V tejto kapitole nájdete informácie o spracúvaní osobných údajov klientov Spoločnosti.

Obsah tejto kapitoly slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov klientov obchodnej Spoločnosti v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Spoločnosť prostriedkami tejto stránky aktívne nezhromažďuje osobné dáta. Informácie alebo dáta, ktoré používateľ tejto stránky odošle na servery Spoločnosti, spracuje Spoločnosť iba pre účely komunikácie s danou osobou. Jej používaním vyjadrujete súhlas s ich užívaním.

Za účelom efektívneho používania, podpory zákazníkov a predaja našich softvérových produktov je nevyhnutné spracúvať osobné údaje o jednotlivcoch, ktorí majú záujem (i) o kúpu našich služieb a produktov, (ii) byť informovaní o marketingových novinkách v oblasti našich služieb a vývoja našich produktov.

Získavame len osobné údaje v rozsahu, ktorý zodpovedá účelu ich spracovania. Rozsah osobných údajov zahŕňa: meno, priezvisko a príslušné tituly, e-mailovú adresu a telefónne číslo, kód lekára a kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:
SPIRE LIFE SOLUTION s.r.o.
Tallerova 4,
811 02 Bratislava
Obchodný register: Okresný súd Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 121100/B

IČO: 50981226
DIČ: 2120567658
IČ DPH: SK2120567658

Zodpovedná osoba: Mgr. Martin Cingel,
e-mail: martin.cingel@spirelifesolutions.sk,
Telefón: +421 907 898 071.

Prepojenie na iné stránky

Wevová stránka, ktorá je prepojená s www.ambee.sk, nesmie:

  • bez súhlasu SPIRE Life Solution s.r.o. používať logo spoločnosti alebo jej produktov publikovaných na tejto stránke,
  • bez súhlasu SPIRE Life Solution s.r.o. kopírovať obsah www.ambee.sk,
  • bez súhlasu SPIRE Life Solution s.r.o. označiť prepojenie na www.ambee.sk alebo produkty propagované na www.ambee.sk za schválené,
  • neúplne, nepravdivo alebo klamlivo vysvetľovať vzťah prevádzkovateľa a prepojnej stránky
  • opisovať alebo predpokladať akékoľvek nesprávne, neúplné, klamlivé alebo zavádzajúce informácie o službách, činnostiach a produktoch spoločnosti SPIRE Life Solution, s.r.o.
Revíza a zmeny obsahu

SPIRE Life Solution, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny týchto pravidiel a ich obsahu bez predchádzajúceho upozornenia. Každý používateľ tejto stránky a jej súčastí je viazaný týmito zmenami a mal byt si ich preštudovať pri každej návšteve tejto stránky alebo jej súčastí.

O ambee

ambee je moderný ambulantný systém pre všeobecných lekárov aj špecialistov. Vyvíjame ho spolu s lekármi a ich zdravotnými sestrami. Na ich názore záleží, ambee má pomáhať práve im asistovať pri spracovaní dennej agendy. Kedykoľvek a kdekoľvek.

ambee prešiel v roku 2018 overením zhody v Národnom centre zdravotníckych informácií a testovali sme ho na komunikáciu so všetkými zdravotnými poisťovňami. Neustále ho rozvíjame a reagujeme na potreby lekárov či legislatívne zmeny.

Icon For Arrow-up